Samostalne izložbe

2006.   “Nostalgija” – Novalja
2007.   “Nostalgija” – Zadar
  Katalog U koraku – Rijeka (PDF) “U koraku” – Rijeka
  Katalog Nostalgija – Rijeka (PDF) “Nostalgija” – Rijeka
2008. Katalog Maškare – Rijeka (PDF) “Maškare, ča volin maškare” – Rijeka
2009. Katalog Geometrija – Rijeka (PDF) “Geometrija oko nas” – Rijeka
2010. Katalog Na ulici – Novalja (PDF) “Na ulici” – Novalja
  Katalog Na ulici – Rijeka (PDF)  “Na ulici” – Rijeka
  Katalog Ništa – Rijeka (PDF) “Ništa” – Rijeka
2014. *** ONLINE izložba *** Fotosofia.info
2016. Katalog Mare nostrum – Rijeka (PDF) “Mare nostrum” – Rijeka
2017. Katalog Dvojica – Rijeka (PDF) “Dvojica” – Rijeka
2018. otvorenje 20. 02. 2018. “Mare nostrum 2” – Viškovo