About / O autoru

Aleksandar Saša Tomulić – spot

EFIAP, HDLU

fine art photographer and photography instructor

umjetnički fotograf i fotografski instruktor

 

BIOGRAPHY
Born in 1967 in Rijeka. Graduated in mechanical engineering at the Technical Faculty in Rijeka in 1991. Lives and works in Rijeka (Croatia).
He has been systematically engaged in photography since the beginning of 2004, and his association with photography has been going on since childhood. He is fascinated by photography because of the magic of the unrepeatable frozen moment and with a feeling for light, composition and the moment, in his work he prefers street photography and coastal motifs, and he also likes experimenting with abstract motifs.
He has been a member of FIAP since 2009, in 2010 he was accepted as a member of the Croatian Society of Fine Artists Rijeka, and in the same year he received the title of Artist FIAP (AFIAP), while in 2012 he received the high title of Excellence FIAP (EFIAP). He is an active member of Photo Club Color (Rijeka), Photo Club Pag and Photo Club Objektiv (Kragujevac).
Exhibited at 19 solo exhibitions and at over 630 group exhibitions and received over 500 awards and recognitions, especially 68 gold medals at FIAP and PSA salons in India, the Netherlands, Portugal, Uganda, Guatemala, Bulgaria, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Croatia. He received a number of important awards for his work, the “Tošo Dabac” award for 2023, the annual award of the City of Rijeka in 2019, the annual award of the Croatian Association of Technical Culture for 2019, the annual awards of the Croatian Photographic Association for 2009 and 2010 and the “Apoksiomen” award for improving the quality of cultural creativity in Primorje-Gorski Kotar County for 2009, 2010, 2011, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 and 2020.
Thirteen times he was included in the national selection of the Croatian Photographic Association at FIAP Biennials and twice included in the recent display of Croatian photography at exhibitions of the Croatian Photographic Association. His photographs are in the collections of the International Museum of Photography in Cerdanyola del Valles (Spain), the Museum of the City of Rijeka and Photo Club Zagreb (Croatia). He was a selector and member of the jury for 35 photography FIAP and PSA salons and contests. His photos were published in books, on the covers of books and catalogs, and in photography magazines and calendars.
Since the beginning of 2013, he has been working as a photography instructor and holds photography courses and workshops, and since the spring of 2015, he has been accepted as a mentor in the field of photography in STARTUP Incubator Rijeka.
BIOGRAFIJA
Rođen 1967. g. u Rijeci. Diplomirao strojarstvo na Tehničkom fakultetu u Rijeci 1991. g. Živi i radi u Rijeci (Hrvatska).
Sustavno se bavi fotografijom od početka 2004. godine, a druženje s fotografijom traje od djetinjstva. Fotografijom je fasciniran zbog te magije neponovljivog zamrznutog trenutka te s osjećajem za svjetlo, kompoziciju i trenutak, u svom radu preferira uličnu fotografiju i primorske motive, a voli i eksperimentiranje s apstraktnim motivima.
Od 2009. godine član je FIAP-a, primljen je 2010. godine u članstvo Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka, a iste godine dobio je zvanje Artist FIAP (AFIAP), dok 2012. godine dobiva visoko zvanje Excellence FIAP (EFIAP). Aktivni je član Fotokluba Color (Rijeka), Fotokluba Pag i Fotokluba Objektiv (Kragujevac).
Izlagao na 19 samostalnih izložbi te na preko 630 skupnih izložbi i dobio preko 500 nagrada i priznanja, a posebno treba izdvojiti 68 zlatnih medalja na FIAP i PSA salonima u Indiji, Nizozemskoj, Portugalu, Ugandi, Gvatemali, Bugarskoj, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji i Hrvatskoj. Dobio je niz značajnih priznanja za svoj rad, nagradu “Tošo Dabac” za 2023. g., godišnju nagradu Grada Rijeke 2019. g., godišnju nagradu Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2019. g., godišnje nagrade Hrvatskog fotosaveza za 2009. i 2010. te nagrade “Apoksiomen” za unapređenje kvalitete kulturnog stvaralaštva u Primorsko-goranskoj županiji za 2009., 2010., 2011., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019. i 2020. g.
Trinaest puta je uvršten u nacionalnu selekciju Hrvatskog fotosaveza na FIAP Biennalima te dva puta uvršten u recentni prikaz Hrvatske fotografije na izložbama Hrvatskog fotosaveza. Fotografije mu se nalaze u zbirkama Međunarodnog muzeja fotografije u Cerdanyola del Valles (Španjolska), Muzeja grada Rijeke i Fotokluba Zagreb (Hrvatska). Bio je selektor i član žirija 35 fotografskih FIAP i PSA salona i natječaja. Fotografije su mu objavljivane u knjigama, na naslovnicama knjiga i kataloga te u fotografskim časopisima i na kalendarima.
Od početka 2013. godine radi i kao fotografski instruktor i održava fotografske tečajeve i radionice, a od proljeća 2015. godine prihvaćen je kao mentor iz područja fotografije u STARTUP Inkubatoru Rijeka.