Awards / Nagrade

2024.
Nagrada “Tošo Dabac” za 2023. g. za cjelokupni dosadašnji rad i djelovanje na području fotografije
Zlatna PSA medalja – Međunarodni PSA salon Kokino (T: Color), Kumanovo (Makedonija), 2024.
Zlatna PSA medalja – Međunarodni PSA salon Kokino (T: Street), Kumanovo (Makedonija), 2024.
Zlatna PSA medalja – Međunarodni PSA kružni salon Sava circuit 2024, Crna Gora, 2024.
Zlatna medalja – Međunarodni PSA kružni salon Mountains circuit, Indija, 2024.
Srebrna medalja – Međunarodni PSA kružni salon Sava circuit 2024, BIH, 2024.
Srebrna medalja – Međunarodni PSA kružni salon Mountains circuit, Indija, 2024.
Brončana medalja – Međunarodni PSA kružni salon Mountains circuit (Ž:Alps, T:Color), Indija, 2024.
Brončana medalja – Međunarodni PSA kružni salon Mountains circuit (Ž:Alps, T:Travel), Indija, 2024.
Brončana medalja – Međunarodni PSA kružni salon Mountains circuit (Ž:Ural, T:Color), Indija, 2024.
Brončana medalja – Međunarodni FIAP salon Photo Star, Šimanovci (Srbija), 2024.
Chairman choice – Međunarodni PSA kružni salon Mountains circuit, Indija, 2024.
1. mjesto – Međunarodni salon fotografije Split foto (T: B&W), Split (Hrvatska), 2024.
2. mjesto – Međunarodni salon fotografije Split foto (T: Color), Split (Hrvatska), 2024.
2. mjesto – Međunarodni salon fotografije Split foto (T: Shapes), Split (Hrvatska), 2024.
Pohvala – Međunarodni PSA salon Contrast, Doboj (BIH), 2024.
Pohvala – Međunarodni PSA kružni salon Phoenix (T: Mono, Ž-1), Bangladeš, 2024.
Pohvala – Međunarodni PSA kružni salon Phoenix (T: Mono, Ž-2), Bangladeš, 2024.
Pohvala – Međunarodni PSA kružni salon Phoenix (T: Mono, Ž-3), Bangladeš, 2024.
Pohvala – Međunarodni PSA kružni salon Phoenix (T: Mono, Ž-4), Bangladeš, 2024.
Pohvala – Međunarodni PSA kružni salon Phoenix (T: Mono, Ž-5), Bangladeš, 2024.
Pohvala – Međunarodni PSA kružni salon Phoenix (T: Color, Ž-1), Bangladeš, 2024.
Pohvala – Međunarodni PSA kružni salon Phoenix (T: Color, Ž-2), Bangladeš, 2024.
Pohvala – Međunarodni PSA kružni salon Phoenix (T: Color, Ž-3), Bangladeš, 2024.
Pohvala – Međunarodni PSA kružni salon Phoenix (T: Color, Ž-4), Bangladeš, 2024.
Pohvala – Međunarodni PSA kružni salon Phoenix (T: Color, Ž-5), Bangladeš, 2024.
Pohvala – Međunarodni PSA kružni salon Phoenix (T: Nature, Ž-1), Bangladeš, 2024.
Pohvala – Međunarodni PSA kružni salon Phoenix (T: Nature, Ž-3), Bangladeš, 2024.
Pohvala – Međunarodni PSA kružni salon Phoenix (T: Nature, Ž-4), Bangladeš, 2024.
Pohvala – Međunarodni PSA kružni salon Phoenix (T: Nature, Ž-5), Bangladeš, 2024.
Pohvala – Izložba fotografija “Zlatno volim te zeleno” (FK Beograd), Beograd (Srbija), 2024.
Diploma – Međunarodni FIAP salon Pharaohs (T: Color), Egipat, 2024.
Diploma – Međunarodni FIAP salon Pharaohs (T: Mono), Egipat, 2024.
Diploma – Međunarodni FIAP salon Photo Star, Šimanovci (Srbija), 2024.
Diploma – Međunarodni PSA salon Kokino (T: Color), Kumanovo (Makedonija), 2024.
Diploma – Međunarodni PSA salon Morava, Paraćin (Srbija), 2024.
Diploma – Međunarodni PSA salon Play (T: Street), Kumanovo (Makedonija), 2024.
Diploma – Međunarodni PSA salon Play (T: Nature), Kumanovo (Makedonija), 2024.
Diploma – Međunarodni PSA kružni salon Sava circuit 2024, Hrvatska, 2024.
Diploma – Međunarodni PSA kružni salon Sava circuit 2024, Crna Gora, 2024.
   
2023.
Zlatna PSA medalja – Međunarodni FIAP salon fotografije Capodimonte, Podgorica (Crna Gora), 2023.
Zlatna medalja – Međunarodni FIAP salon fotografije Capodimonte, Podgorica (Crna Gora), 2023.
Zlatna medalja – Međunarodni PSA salon fotografije Petrus, Paraćin (Srbija), 2023.
Srebrna medalja – Međunarodni FIAP salon fotografije Phoenix (T: Mono), Tirana (Albanija), 2023.
Srebrna medalja – Međunarodni FIAP salon fotografije Phoenix (T: Travel), Tirana (Albanija), 2023.
Srebrna medalja – Međunarodni PSA salon fotografije Vesta, Crna Gora, 2023.
Srebrna medalja – Međunarodni PSA salon fotografije Odessos, Varna (Bugarska), 2023.
Srebrna medalja – Međunarodni salon fotografije ISFA Photo Award, Kanada, 2023.
Brončana medalja – Međunarodni PSA kružni salon Country of heaven, Kina, 2023.
Brončana medalja – Međunarodni salon fotografije “Knić i Gruža kroz objektiv”, Kragujevac (Srbija), 2023.
1. nagrada – Izložba foto natječaja “Književnost bez granica”, Đakovo (Hrvatska), 2023.
2. nagrada – Foto natječaj FK Krk i TZ Punat “Poklonimo se maslini”, Punat (Hrvatska), 2023.
3. nagrada – Izložba fotografija “Argonaut 2023 – Priče moga grada”, Motovun (Hrvatska), 2023.
3. nagrada – Izložba kolekcija FK Paraćin i FK Objektiv, Paraćin (Srbija), 2023.
Pohvala – Međunarodni salon fotografije Japan, Nagano (Japan), 2023.
Diploma – Međunarodni FIAP salon fotografije Capodimonte, Podgorica (Crna Gora), 2023.
Pohvala (PSA HM) – Međunarodni PSA salon fotografije Odessos, Varna (Bugarska), 2023.
Pohvala – Međunarodni PSA salon fotografije In the light, Kragujevac (Srbija), 2023.
Pohvala – Međunarodni PSA salon fotografije Odessos, Varna (Bugarska), 2023.
Pohvala – Međunarodni PSA salon fotografije Singidunum, Beograd (Srbija), 2023.
Pohvala – Međunarodni PSA salon fotografije Vesta, Crna Gora, 2023.
Pohvala – Međunarodni salon fotografije Split foto, Split (Hrvatska), 2023.
Pohvala – Izložba fotografija “Argonaut 2023 – Priče moga grada”, Motovun (Hrvatska), 2023.
Diploma – Međunarodni PSA salon fotografije Petrus (T: Shadows), Paraćin (Srbija), 2023.
Diploma – Međunarodni PSA salon fotografije Petrus (T: Portrait), Paraćin (Srbija), 2023.
Diploma – Međunarodni PSA salon fotografije Petrus (T: Travel), Paraćin (Srbija), 2023.
Diploma – Međunarodni PSA salon fotografije Prefoto, Preševo (Srbija), 2023.
Diploma – Međunarodni PSA salon fotografije In the light (T: Color), Kragujevac (Srbija), 2023.
Diploma – Međunarodni PSA salon fotografije In the light (T: Mono), Kragujevac (Srbija), 2023.
Novčana nagrada – natječaj Novog lista “Baština” (2 fotografije u kalendaru za 2024.)
   
2022.
Zlatna FIAP medalja – Međunarodni FIAP kružni salon Grand M.S.M. circuit, Čačak (Srbija), 2022.
Zlatna PSA medalja – Međunarodni salon fotografije Gold Shadow (PSA), Ćuprija (Srbija), 2022.
Zlatna PSA medalja – Međunarodni salon fotografije Champ Photo Awards (PSA), Indija, 2022.
Zlatna medalja – Međunarodni FIAP kružni salon Grand M.S.M. circuit, Čačak (Srbija), 2022.
Srebrna PSA medalja – Međunarodni salon fotografije Summer, Sea, Sun (FIAP), Krk (Hrvatska), 2022.
Brončana FIAP medalja – Međunarodni salon fotografije Zagreb (FIAP), Zagreb (Hrvatska), 2022.
Brončana medalja – Međunarodni kružni salon fotografije Chroma circuit (PSA), Indija, 2022.
Brončana medalja – Međunarodni salon fotografije Split, Split (Hrvatska), 2022.
Pohvala (FIAP HM) – Međunarodni FIAP kružni salon Grand M.S.M. circuit, Kotor (Crna Gora), 2022.
Pohvala (PSA HM) – Međunarodni salon fotografije Magic life (PSA), Turska, 2022.
Pohvala (HM) – Međunarodni FIAP salon fotografije Balkan dreams (T: Color), Srbija, 2022.
Pohvala – Međunarodni FIAP kružni salon Grand M.S.M. circuit, Tivat (Crna Gora), 2022.
Pohvala – Međunarodni salon fotografije Photo magic (PSA), Derventa (BIH), 2022.
Pohvala (CM) – Međunarodni salon fotografije Champ Photo Awards (PSA) (T: Street), Indija, 2022.
Pohvala (CM) – Međunarodni salon fotografije Champ Photo Awards (PSA) (T: Mono), Indija, 2022.
Pohvala (CM) – Međunarodni salon fotografije Champ Photo Awards (PSA) (T: Bicycle), Indija, 2022.
Pohvala – Međunarodni salon fotografije Gold Shadow (PSA) (T: Color), Ćuprija (Srbija), 2022.
Pohvala – Međunarodni salon fotografije Gold Shadow (PSA) (T: Woman), Ćuprija (Srbija), 2022.
Pohvala – Međunarodni salon fotografije “Abstract”, Jesenice (Slovenija), 2022.
Pohvala – Međunarodni salon fotografije “Bukovina Millennium”, Rumunjska, 2022.
Pohvala – Međunarodni FIAP salon fotografije Glorious photos (T: Mono), Šri Lanka, 2022.
Pohvala – Međunarodni FIAP salon fotografije Glorious photos (T: Color), Šri Lanka, 2022.
Pohvala – Međunarodni FIAP salon fotografije Glorious photos (T: Nature), Šri Lanka, 2022.
Pohvala – Međunarodni salon fotografije Split, Split (Hrvatska), 2022.
Jury member diploma – Međunarodni FIAP kružni salon Grand M.S.M. circuit, Kotor (Crna Gora), 2022.
Diploma – Međunarodni FIAP salon fotografije Balkan dreams (T: Travel), Srbija, 2022.
1. Nagrada – Godišnja izložba fotografija FK Color, Rijeka (Hrvatska), 2022.
Nagrada – Izložba fotografija “Fotkaj Mlaku”, Rijeka (Hrvatska), 2022.
   
2021.
Zlatna FIAP medalja – Međunarodni salon fotografije Tikal (FIAP), Guatemala, 2021.
Zlatna PSA medalja – Međunarodni FIAP salon fotografije YPS International, Indija, 2021.
Zlatna PSA medalja – Međunarodni PSA kružni salon CMYK circuit (Kotor), Crna Gora, 2021.
Zlatna PSA medalja – Međunarodni PSA kružni salon Kladovo Summer circuit, Kladovo (Srbija), 2021.
Zlatna PSA medalja – Međunarodni salon fotografije Prometheus (PSA), Razlog (Bugarska), 2021.
Zlatna PSA medalja – Međunarodni kružni salon fotografije Image solution (PSA), Indija, 2021.
Zlatna medalja – Međunarodni FIAP salon fotografije October World Cup, Ćuprija (Srbija), 2021.
Zlatna medalja – Međunarodni PSA kružni salon Kladovo Summer circuit, Vidin (Bugarska), 2021.
Zlatna medalja – Međunarodni PSA kružni salon Kladovo Summer circuit, Pazardzik (Bugarska), 2021.
Zlatna medalja – Međunarodni PSA kružni salon Vidin Spring circuit, Vidin (Bugarska), 2021.
Zlatna medalja – Međunarodni PSA kružni salon Vidin Spring circuit, Pazardzik (Bugarska), 2021.
Zlatna medalja – Međunarodni PSA kružni salon Vidin Spring circuit, Paraćin (Srbija), 2021.
Zlatna medalja – Međunarodni PSA kružni salon CMYK circuit (Čačak), Srbija, 2021.
Zlatna medalja – Međunarodni PSA kružni salon CMYK circuit (Tivat), Crna Gora, 2021.
Zlatna medalja – Međunarodni salon fotografije Photo Era (PSA), Indija, 2021.
Zlatna medalja – Međunarodni PSA kružni salon CMYK circuit (Mljet, T: Color), Hrvatska, 2021.
Zlatna medalja – Međunarodni PSA kružni salon CMYK circuit (Mljet, T: Mono), Hrvatska, 2021.
Srebrna medalja – Međunarodni PSA kružni salon Kladovo Summer circuit, Kladovo (Srbija), 2021.
Srebrna medalja – Međunarodni PSA kružni salon Kladovo Summer circuit, Ćuprija (Srbija), 2021.
Srebrna medalja – Međunarodni PSA kružni salon Pandora circuit, Podgorica (Crna Gora), 2021.
Srebrna medalja – Međunarodni salon fotografije Photo Era (PSA), Indija, 2021.
Srebrna medalja – Međunarodni PSA salon Orion, Turska, 2021.
Srebrna medalja – Međunarodni PSA kružni salon Vidin Spring circuit, Paraćin (Srbija), 2021.
Srebrna medalja – Međunarodni PSA kružni salon Vidin Spring circuit, Paraćin (Srbija), 2021.
Srebrna medalja – Međunarodni PSA kružni salon Vidin Spring circuit, Ćuprija (Srbija), 2021.
Srebrna medalja – Međunarodni PSA kružni salon CMYK circuit (Čačak), Srbija, 2021.
Srebrna medalja – Međunarodni PSA kružni salon CMYK circuit (Tivat), Crna Gora, 2021.
Srebrna medalja – Međunarodni PSA kružni salon CMYK circuit (Mljet), Hrvatska, 2021.
Srebrna medalja – Međunarodni kružni salon fotografije Fotocult (PSA), Indija, 2021.
Brončana medalja – Međunarodni PSA kružni salon Kladovo Summer circuit, Kladovo (Srbija), 2021.
Brončana medalja – Međunarodni PSA kružni salon Kladovo Summer circuit (T: Street Mono), Pazardzik (Bugarska), 2021.
Brončana medalja – Međunarodni PSA kružni salon Kladovo Summer circuit (T: Street Color), Pazardzik (Bugarska), 2021.
Brončana medalja – Međunarodni PSA kružni salon Vidin Spring circuit, Pazardzik (Bugarska), 2021.
Brončana medalja – Međunarodni PSA kružni salon Vidin Spring circuit, Ćuprija (Srbija), 2021.
Brončana medalja – Međunarodni PSA kružni salon Vidin Spring circuit, Ćuprija (Srbija), 2021.
Brončana medalja – Međunarodni PSA kružni salon CMYK circuit (Tivat), Crna Gora, 2021.
Brončana medalja – Međunarodni kružni salon fotografije Image solution (PSA), Indija, 2021.
Brončana medalja – Međunarodni kružni salon fotografije Halftone (PSA), Indija, 2021.
Brončana medalja – Međunarodni kružni salon fotografije Vantage (PSA), Indija, 2021.
Chairman choice – Međunarodni FIAP salon fotografije October World Cup, Ćuprija (Srbija), 2021.
Chairman choice – Međunarodni kružni salon fotografije Image solution (PSA), Indija, 2021.
Pohvala (FIAP HM) – Međunarodni FIAP salon fotografije October World Cup, Ćuprija (Srbija), 2021.
Pohvala (PSA HM) – Međunarodni PSA salon Orion, Turska, 2021.
Pohvala (PSA HM) – Međunarodni salon fotografije FCS (FIAP), Indija, 2021.
Pohvala – Međunarodni salon fotografije Prometheus (PSA), Razlog (Bugarska), 2021.
Pohvala (HM) – Međunarodni PSA kružni salon Kladovo Summer circuit, Kladovo (Srbija), 2021.
Pohvala (HM) – Međunarodni PSA kružni salon Kladovo Summer circuit (T: Mono), Ćuprija (Srbija), 2021.
Pohvala (HM) – Međunarodni PSA kružni salon Kladovo Summer circuit (T: Street Color), Ćuprija (Srbija), 2021.
Pohvala (HM) – Međunarodni PSA kružni salon Kladovo Summer circuit, Vidin (Bugarska), 2021.
Pohvala (HM) – Međunarodni PSA kružni salon Kladovo Summer circuit, Pazardzik (Bugarska), 2021.
Pohvala (HM) – Međunarodni PSA kružni salon Vidin Spring circuit, Vidin (Bugarska), 2021.
Pohvala (HM) – Međunarodni PSA kružni salon Vidin Spring circuit, Vidin (Bugarska), 2021.
Pohvala (HM) – Međunarodni PSA kružni salon Vidin Spring circuit, Pazardzik (Bugarska), 2021.
Pohvala (HM) – Međunarodni PSA kružni salon Vidin Spring circuit, Paraćin (Srbija), 2021.
Pohvala (HM) – Međunarodni PSA kružni salon Vidin Spring circuit, Ćuprija (Srbija), 2021.
Pohvala (HM) – Međunarodni PSA kružni salon CMYK circuit (Kotor), Crna Gora, 2021.
Pohvala (HM) – Međunarodni kružni salon fotografije Vantage (PSA), Indija, 2021.
Pohvala (Ribbon) – Međunarodni salon fotografije Andromeda (PSA), Turska, 2021.
Pohvala (Ribbon) – Međunarodni salon fotografije Taprobana (PSA), Šri Lanka, 2021.
Pohvala – Međunarodni PSA kružni salon Pandora circuit, Podgorica (Crna Gora), 2021.
Pohvala – Međunarodni PSA kružni salon Pandora circuit (T: Mono), Beograd (Srbija), 2021.
Pohvala – Međunarodni PSA kružni salon Pandora circuit (T: Street), Beograd (Srbija), 2021.
Pohvala (CM) – Međunarodni salon fotografije Photo Era (PSA), Indija, 2021.
Pohvala (CM) – Međunarodni kružni salon fotografije Image solution (PSA), Indija, 2021.
Pohvala (CM) – Međunarodni kružni salon fotografije Fotocult (PSA) (T: Color), Indija, 2021.
Pohvala (CM) – Međunarodni kružni salon fotografije Fotocult (PSA) (T: City life), Indija, 2021.
Pohvala (CM) – Međunarodni kružni salon fotografije Fotocult (PSA) (T: Mono, Ž-1), Indija, 2021.
Pohvala (CM) – Međunarodni kružni salon fotografije Fotocult (PSA) (T: Mono, Ž-2), Indija, 2021.
Pohvala (CM) – Međunarodni kružni salon fotografije Vantage (PSA) (Ž-1), Indija, 2021.
Pohvala (CM) – Međunarodni kružni salon fotografije Vantage (PSA) (Ž-2), Indija, 2021.
Pohvala (CM) – Međunarodni kružni salon fotografije Vantage (PSA) (Ž-3), Indija, 2021.
Pohvala (CM) – Međunarodni kružni salon fotografije Halftone (PSA) (Ž-1), Indija, 2021.
Pohvala (CM) – Međunarodni kružni salon fotografije Halftone (PSA) (Ž-2), Indija, 2021.
Pohvala (CM) – Međunarodni kružni salon fotografije Halftone (PSA) (Ž-3), Indija, 2021.
Diploma – Međunarodni FIAP salon fotografije Tikal, Guatemala, 2021.
Diploma – Međunarodni FIAP salon fotografije Pink bird, Nairobi (Kenija), 2021.
Diploma – Međunarodni PSA salon fotografije Andromeda, Turska, 2021.
Diploma – Međunarodni foto natječaj “Šah in šport”, Brežice (Slovenija), 2021.
Pobjednik foto natječaja Hrvatskog fotosaveza “Blagdansko ozračje”, Zagreb, 2021.
Pohvala – Izložba fotografija “Ulična fotografija” (FK Sisak), Sisak (Hrvatska), 2021.
Pohvala – Izložba foto natječaja “100% domaće: hrvatski autori u Godini čitanja”, Đakovo (Hrvatska), 2021.
Novčana nagrada – natječaj Novog lista “Jadrolinija prijatelj mora” (1 fotografija u kalendaru za 2022.)
Nagrada “Apoksiomen” za unapređenje kvalitete kulturnog stvaralaštva u PGŽ za 2020. g.
   
2020.
Zlatna FIAP medalja – Međunarodni salon fotografije Zagreb (FIAP), Zagreb (Hrvatska), 2020.
Zlatna PSA medalja – Međunarodni PSA kružni salon Enprint circuit (Vivid), Indija, 2020.
Zlatna PSA medalja – Međunarodni salon fotografije Tornado (PSA), Kolkata (Indija), 2020.
Zlatna medalja – Međunarodni salon fotografije KCA (PSA), Kolkata (Indija), 2020.
Zlatna medalja – Međunarodni salon fotografije Reflex (PSA), Ulcinj (Crna Gora), 2020.
Zlatna medalja – Međunarodni salon fotografije “Victoria”, Kampala (Uganda), 2020.
Zlatna medalja – Međunarodni salon fotografije “Kyoga”, Kampala (Uganda), 2020.
Srebrna medalja – Međunarodni salon fotografije Zagreb (FIAP), Zagreb (Hrvatska), 2020.
Srebrna medalja – Međunarodni kružni salon fotografije Child (FIAP), Paraćin (Srbija), 2020.
Srebrna medalja – Međunarodni PSA kružni salon Enprint circuit (Loftman), Indija, 2020.
Brončana medalja – Međunarodni PSA kružni salon Homerun circuit (Exposure), Indija, 2020.
Brončana medalja – Međunarodni salon fotografije “Kyoga”, Kampala (Uganda), 2020.
Medalja (Judge’s choice) – Međunarodni PSA kružni salon Enprint circuit (Enprint), Indija, 2020.
Medalja (Judge’s choice) – Međunarodni PSA kružni salon Enprint circuit (MP), Indija, 2020.
Jury choice – Međunarodni PSA kružni salon Homerun circuit (Exposure), Indija, 2020.
Jury choice – Međunarodni PSA kružni salon Homerun circuit (Horizon, T: Color), Indija, 2020.
Jury choice – Međunarodni PSA kružni salon Homerun circuit (Horizon, T: Mono), Indija, 2020.
Jury member diploma – Međun. kružni salon fotografije Autumn circuit (FIAP), Kotor (Crna Gora), 2020.
Diploma – Međunarodni PSA kružni salon Homerun circuit (Exposure), Indija, 2020.
Diploma – Međunarodni PSA kružni salon Homerun circuit (Opera), Indija, 2020.
Diploma – Međunarodni salon fotografije “Kyoga”, Kampala (Uganda), 2020.
Diploma – Međunarodni salon fotografije “Victoria” (T: Nature), Kampala (Uganda), 2020.
Diploma – Međunarodni salon fotografije “Victoria” (T: Mono), Kampala (Uganda), 2020.
Diploma – Međunarodni salon fotografije “Victoria” (T: Journalism), Kampala (Uganda), 2020.
Pohvala (PSA HM) – Međunarodni salon fotografije Reflex (PSA), Ulcinj (Crna Gora), 2020.
Pohvala (PSA HM) – Međunarodni kružni salon fotografije Autumn circuit (FIAP), Čačak (Srbija), 2020.
Pohvala (HM) – Međunarodni PSA kružni salon fotografije Vidin (PSA), Vidin (Bugarska), 2020.
Pohvala (HM) – Međunarodni PSA kružni salon fotografije Vidin (T: Color), Pazardzhik (Bugarska), 2020.
Pohvala (HM) – Međunarodni PSA kružni salon fotografije Vidin (T: Mono), Pazardzhik (Bugarska), 2020.
Pohvala (HM) – Međunarodni PSA kružni salon fotografije Vidin, Ćuprija (Srbija), 2020.
Pohvala (HM) – Međunarodni PSA kružni salon fotografije Vidin (T: Color), Kladovo (Srbija), 2020.
Pohvala (HM) – Međunarodni PSA kružni salon fotografije Vidin (T: Mono), Kladovo (Srbija), 2020.
Pohvala (HM) – Međun. PSA kružni salon fotografije Vidin (T: People and street), Kladovo (Srbija), 2020.
Pohvala (HM) – Međunarodni PSA kružni salon fotografije Vidin (T: Nature), Kladovo (Srbija), 2020.
Pohvala (HM) – Međunarodni salon fotografije “Victoria” (T: Travel), Kampala (Uganda), 2020.
Pohvala (HM) – Međunarodni salon fotografije “Kyoga”, Kampala (Uganda), 2020.
Pohvala (HM) – Međunarodni kružni salon fotografije Autumn circuit (FIAP), Kotor (Crna Gora), 2020.
Pohvala (CM) – Međunarodni PSA kružni salon Homerun circuit (Opera, T: Color), Indija, 2020.
Pohvala (CM) – Međunarodni PSA kružni salon Homerun circuit (Opera, T: Mono), Indija, 2020.
2. nagrada – Foto natječaj “Crno bijela fotografija” (FK Sisak), Sisak (Hrvatska), 2020.
2. nagrada – Foto natječaj Gradske knjižnice Rijeka “Tvoj Stribor”, Rijeka (Hrvatska), 2020.
2. nagrada – Foto natječaj IPA-e “Marijan Pribilović – Pribi”, Hrvatska, 2020.
3. nagrada – Salon fotografije “Minijatura”, Beli Manastir (Hrvatska), 2020.
3. nagrada – Foto natječaj “Razlistaj se!”, Đakovo (Hrvatska), 2020.
3. nagrada – Foto natječaj Autokluba Rijeka “Maškarani autorally”, Rijeka (Hrvatska), 2020.
Pohvala – Foto natječaj Hrvatskog čitateljskog društva “Smiješak… čitajte!”, Bjelovar (Hrvatska), 2020.
Novčana nagrada – natječaj Novog lista “Otoci i brodovi” (3 fotografije u kalendaru za 2021.)
Godišnja nagrada Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2019. g.
Nagrada “Apoksiomen” za unapređenje kvalitete kulturnog stvaralaštva u PGŽ za 2019.g.
Godišnja nagrada Zajednice tehničke kulture Rijeka za 2019. g.
   
2019.
Zlatna značka (Najbolja fotografija salona) – Međunarodni salon Reflections (PSA), Beograd (Srbija), 2019.
Zlatna FIAP medalja – Međun. salon fotografije “Belgrade photo autumn” (FIAP), Beograd (Srbija), 2019.
Zlatna PSA medalja – Međunarodni salon fotografije Miracle Image (FIAP), Kolkata (Indija), 2019.
Zlatna medalja – Međunarodni salon fotografije Reflections (PSA), Beograd (Srbija), 2019.
Zlatna medalja – Međunarodni kružni salon Enprint circuit (PSA), Indija, 2019.
Zlatna plaketa – Međunarodni salon fotografije “Otok i more”, Kukljica (Hrvatska), 2019.
Srebrna PSA medalja – Međunarodni salon fotografije Shadow (PSA), Beograd (Srbija), 2019.
Srebrna medalja – Međunarodni salon fotografije Man and work (FIAP), Negotin (Srbija), 2019.
Brončana medalja – Međunarodni salon fotografije Loftman (FIAP), Indija, 2019.
Brončana medalja – Međunarodni kružni salon fotografije Fotomakers (PSA), Indija, 2019.
Brončana medalja – Međunarodni salon fotografije Laljal (PSA), Jhargram (Indija), 2019.
Brončana medalja – Međunarodni foto natječaj “Ah, ta nori pust”, Ilirska Bistrica (Slovenija), 2019.
Pohvala (FIAP HM) – Međun. salon fotografije “Belgrade photo autumn” (FIAP), Beograd (Srbija), 2019.
Pohvala (PSA HM) – Međunarodni salon fotografije Reflections (PSA), Beograd (Srbija), 2019.
Pohvala – Međunarodni salon fotografije Shadow (PSA) (Tema: Shadow), Beograd (Srbija), 2019.
Pohvala – Međunarodni salon fotografije Shadow (PSA) (Tema: Monochrome), Beograd (Srbija), 2019.
Pohvala (PSA HM) – Međunarodni salon fotografije Perasto (FIAP), Perast (Crna Gora), 2019.
Pohvala (HM) – Međunarodni salon fotografije Miracle Image (FIAP), Kolkata (Indija), 2019.
Pohvala (Diploma) – Međunarodni salon fotografije Fotorbit (PSA), Pune (Indija), 2019.
Pohvala (HM) – Međunarodni kružni salon Enprint circuit (PSA), Indija, 2019.
Pohvala (HM) – Međunarodni kružni salon Enprint circuit (PSA), Indija, 2019.
Pohvala (HM) – Međunarodni salon fotografije Fotorbit (PSA) (Tema: Colour), Pune (Indija), 2019.
Pohvala (HM) – Međunarodni salon fotografije Fotorbit (PSA) (Tema: Street), Pune (Indija), 2019.
Pohvala (CM) – Međunarodni kružni salon Enprint circuit (PSA), Indija, 2019.
Pohvala (CM) – Međunarodni kružni salon Enprint circuit (PSA), Indija, 2019.
Pohvala (CM) – Međunarodni salon fotografije Fotorbit (PSA), Pune (Indija), 2019.
Pohvala (CM) – Međunarodni salon fotografije Laljal (PSA), Jhargram (Indija), 2019.
Pohvala – Međunarodna likovna izložba “City life” (Camelback Gallery), Scottsdale (SAD), 2019.
Diploma – Međunarodni salon fotografije Plovdiv (FIAP), Plovdiv (Bugarska), 2019.
Diploma – Međunarodni salon fotografije Fotoferia (PSA) (Tema: Monochrome), Poljska, 2019.
Diploma – Međunarodni salon fotografije Fotoferia (PSA) (Tema: Color), Poljska, 2019.
Diploma – Međunarodni kružni salon fotografije Fotomakers (PSA) (Tema: Monochrome), Indija, 2019.
Diploma – Međunarodni kružni salon fotografije Fotomakers (PSA) (Tema: People), Indija, 2019.
1. nagrada – Foto natječaj Hrvatskog čitateljskog društva “Smiješak… čitajte!”, Bjelovar (Hrvatska), 2019.
1. nagrada – Foto natječaj “Tko čita, skita!”, Đakovo (Hrvatska), 2019.
2. nagrada – Međunarodna izložba “Bicikl – Čovjek – Bicikl” (FK “Zagi foto”), Zagreb (Hrvatska), 2019.
2. nagrada – Izložba “Dokumentarna fotografija” (Foto grupa “Baltazar”), Rijeka (Hrvatska), 2019.
Pohvala – Foto natječaj “Kvarner va slike”, Ika, 2019.
Novčana nagrada – natječaj Novog lista “Riječki identitet” (2 fotografije u kalendaru za 2020.)
Nagrada “Apoksiomen” za unapređenje kvalitete kulturnog stvaralaštva u PGŽ za 2018.g.
Godišnja nagrada Grada Rijeke za postignuća u 2017. i 2018. g.
   
2018.
Zlatna FIAP medalja – Međunarodni salon fotografije Zagreb (FIAP), Zagreb (Hrvatska), 2018.
Zlatna FIAP medalja – Međunarodni salon fotografije Beauty (FIAP), Negotin (Srbija), 2018.
Zlatna FIAP medalja – Međunarodni salon fotografije Fullframe (FIAP), Mumbai (Indija), 2018.
Zlatna PSA medalja – Međunarodni kružni salon fotografije Šumadija (PSA), Srbija, 2018.
Zlatna medalja – Međun. kružni salon fotografije Sun’s shadow circuit (PSA), FK Chandebaria (Indija), 2018.
Zlatna medalja – Međ. PSA kružni salon Light & Moment circuit (Tema: Monochrome), FK Pix (Indija), 2018.
Zlatna medalja – Međ. PSA kružni salon Light & Moment (T: Monochrome), FK Photo World (Indija), 2018.
Zlatna medalja – Međ. PSA kružni salon Light & Moment (Tema: Colour), FK Photo World (Indija), 2018.
Zlatna medalja – Međunarodni PSA kružni salon Shadow circuit (1. žiri), Indija, 2018.
Zlatna medalja – Međunarodni PSA kružni salon Shadow circuit (3. žiri), Indija, 2018.
Zlatna medalja – Međ. PSA kružni salon Sun’s shadow (Tema: Monochrome), FK Third view (Indija), 2018.
Zlatna medalja – Međ. PSA kružni salon Sun’s shadow circuit (Tema: Colour), FK Third view (Indija), 2018.
Zlatna medalja (Chairman choice) – Međunarodni PSA kružni salon Loftman (Enprint žiri), Indija, 2018.
Zlatna medalja – Međunarodni PSA kružni salon Loftman circuit (Loftman žiri), Indija, 2018.
Zlatna medalja – Međunarodni PSA kružni salon Loftman circuit (Vivid žiri), Indija, 2018.
Zlatna medalja – Međunarodni salon fotografije Photo Carnival (FIAP), Baidyabati (Indija), 2018.
Srebrna PSA medalja – Međunarodni salon fotografije “Singidunum” (PSA), Beograd (Srbija), 2018.
Srebrna medalja – Međunarodni salon fotografije Fullframe (FIAP), Mumbai (Indija), 2018.
Srebrna medalja – Međunarodni PSA kružni salon Fotologik (FOTOSQUARE), Indija, 2018.
Srebrna medalja – Međunarodni kružni salon fotografije Šumadija (PSA), Srbija, 2018.
Brončana medalja – Međunarodni salon fotografije “Maska” (FIAP), Cerkno (Slovenija), 2018.
Brončana medalja – Međunarodni salon fotografije “Boka bay” (FIAP), Perast (Crna Gora), 2018.
Brončana medalja – Međunarodni PSA salon CAS, Indija, 2018.
Nagrada “Judges Choice” – Međunarodni kružni salon Photo fond (PSA), Kolkata (Indija), 2018.
Brončana diploma – Međunarodni PSA kružni salon Shadow hunter, (žiri Krk, org. Doboj (BIH)), 2018.
FIAP pohvala (FIAP HM) – Međunarodni salon fotografije “Boka bay” (FIAP), Perast (Crna Gora), 2018.
FIAP pohvala (FIAP HM) – Međ. salon fotografije “Unlimited photo” (FIAP), Podgorica (Crna Gora), 2018.
Pohvala (PSA HM) – Međunarodni PSA salon fotografije Zurich (Tema: Travel), Švicarska, 2018.
Pohvala (HM) – Međunarodni salon fotografije Hoorn (PSA), Hoorn (Nizozemska), 2018.
Pohvala (HM) – Međunarodni salon fotografije CDPC (PSA), Kina, 2018.
Pohvala (HM) – Međunarodni kružni salon fotografije Šumadija (PSA), Srbija, 2018.
Diploma – Međunarodni salon fotografije Bangladesh (FIAP), Dhaka (Bangladeš), 2018.
Diploma – Međunarodni kružni salon fotografije Šumadija (PSA), Srbija, 2018.
Diploma – Međunarodni PSA kružni salon Shadow hunter, (žiri Kragujevac, org. Doboj (BIH)), 2018.
Pohvala (HM) – Međun. FIAP salon fotografije Tramontana (Tema: Monochrome), Kotor (Crna Gora), 2018.
Pohvala (HM) – Međunarodni FIAP salon fotografije Tramontana (Tema: People), Kotor (Crna Gora), 2018.
Pohvala – Međunarodni PSA salon fotografije Zurich (Tema: Color), Švicarska, 2018.
Pohvala – Međunarodni PSA kružni salon Light & Moment circuit, FK Pix (Indija), 2018.
Pohvala – Međunarodni PSA kružni salon Light & Moment circuit, FK Photo World (Indija), 2018.
Pohvala – Međunarodni PSA kružni salon Shadow circuit (2. žiri), Indija
Pohvala – Međunarodni kružni salon fotografije Sun’s shadow circuit (PSA), FK Chandebaria (Indija), 2018.
Pohvala – Međunarodni kružni salon fotografije Sun’s shadow circuit (PSA), FK Click (Indija), 2018.
Pohvala – Međunarodni PSA kružni salon Loftman circuit (Enprint žiri), Indija, 2018.
Pohvala – Međunarodni PSA kružni salon Fotologik (PIX), Indija, 2018.
Pohvala – Međunarodni PSA kružni salon Fotologik (PIX), Indija, 2018.
Pohvala – Međunarodni PSA kružni salon Fotologik (WINSTAGE), Indija, 2018.
Pohvala – Međunarodni PSA kružni salon Fotologik (FOTOSQUARE), Indija, 2018.
Pohvala (HM) – Međunarodni kružni salon fotografije Photo fond (PSA), Howrah (Indija), 2018.
Pohvala (HM) – Međunarodni kružni salon fotografije Photo fond (PSA), Bhubaneswar (Indija), 2018.
Diploma – Međunarodni foto natječaj “Ah, ta nori pust”, Ilirska Bistrica (Slovenija), 2018.
1. nagrada – Međunarodna izložba fotografija “Prekretnica”, Laško, Slovenija
1. nagrada – Natječaj za fotografiju u knjizi Milana Sijerkovića “O vremenu i klimi Rijeke i Kvarnera” (Naklada Val), Rijeka (Hrvatska), 2018.
2. nagrada – Izložba fotografija “Zvončar u fokusu”, Rukavac (Matulji), 2018.
Pohvala – Salon fotografije “Minijatura 2018″, Zagreb, 2018.
Nagrada “Apoksiomen” za unapređenje kvalitete kulturnog stvaralaštva u PGŽ za 2017.g.
   
2017.
Zlatna PSA medalja – Međunarodni salon fotografije Singidunum (PSA), Beograd (Srbija), 2017.
Zlatna medalja – Međunarodni kružni salon fotografije Rainbow circuit (FIAP), Pathshala (Indija), 2017.
Zlatna medalja – Međunarodni kružni salon fotografije Rainbow circuit (FIAP), Persona (Indija), 2017.
Zlatna medalja – Međunarodni FIAP salon fotografije Perspective (IVAF), Indija, 2017.
Nagrada “Chairman Choice” – Međunarodni salon fotografije Photofest (FIAP), Konnagar (Indija), 2017.
Srebrna FIAP medalja – Međunarodni salon “27th Vila de Cambrils”, Cambrils (Španjolska), 2017.
Pohvala – Međunarodni salon fotografije KUPA (FIAP), Indija, 2017.
Pohvala – Međunarodni salon fotografije Photo magic (PSA), Derventa (BIH), 2017.
Pohvala – Međunarodni kružni salon fotografije SAS (PSA), Indija, 2017.
Pohvala – Međunarodni kružni salon fotografije INFINITY (PSA) (Tema: City life), Doboj (BIH), 2017.
Pohvala – Međunarodni kružni salon fotografije INFINITY (PSA) (Tema: People), Doboj (BIH), 2017.
1. nagrada – Međunarodna izložba fotografija “Kvarner”, Novi Sad (Srbija), 2017.
Srebrna plaketa – Međunarodna likovna izložba vjerskih motiva “Sveti otok”, Kukljica, 2017.
Diploma – Međunarodni Ex tempore foto natječaj u organizaciji FK Sušec (Tema: Opća), Ilirska Bistrica (Slovenija), 2017.
Diploma – Međunarodni Ex tempore foto natječaj u organizaciji FK Sušec (Tema: Krug), Ilirska Bistrica (Slovenija), 2017.
1. nagrada – Foto natječaj Gradskog kazališta Jastrebarsko, Jastrebarsko, 2017.
Srebrna plaketa – Izložba umjetničke fotografije “Žena” (FK Color), Rijeka, 2017.
3. nagrada na foto natječaju Turističke zajednice Općine Viškovo, Viškovo, 2017.
Pohvala – Natječajna izložba fotografija “Snimi, pošalji, osvoji…”, Novi Sad (Srbija), 2017.
Pohvala – Izložba umjetničke fotografije “Od gorja do primorja” (FK Color), Rijeka, 2017.
Pohvala – Foto natječaj “Kvarner va slike”, Ika, 2017.
Nagrada “Apoksiomen” za unapređenje kvalitete kulturnog stvaralaštva u PGŽ za 2016.g.
   
2016.
Zlatna PSA medalja – Međunarodni salon fotografije Everest (FIAP), Siliguri (Indija), 2016.
Srebrna PSA medalja – Međunarodni salon fotografije (FIAP), Čakovec (Hrvatska), 2016.
Srebrna medalja – Međunarodni salon fotografije BPA (FIAP), Barrackpore (Indija), 2016.
Srebrna medalja – Međunarodni kružni salon fotografije Victoria (FIAP), Chakdaha (Indija), 2016.
Srebrna medalja – Međunarodni salon fotografije Tramontana (FIAP), Perast (Crna Gora), 2016.
Brončana medalja – Međunar. kružni salon Victoria (FIAP) (Tema: Monochrome), Chakdaha (Indija), 2016.
Brončana medalja – Međunarodni kružni salon Victoria (FIAP) (Tema: Street), Chakdaha (Indija), 2016.
Brončana medalja – Međunarodni kružni salon Indian super circuit (PSA), Malda (Indija), 2016.
Posebna nagrada (Judges choice) – Međunarodni kružni salon Indian super circuit (PSA), Alipurduar (Indija), 2016.
FIAP pohvala (FIAP HM) – Međunarodni FIAP salon fotografije, Turska, 2016.
Pohvala – Međunarodni kružni salon fotografije Victoria (FIAP) (Tema: Color), Belghoria (Indija), 2016.
Pohvala – Međunarodni kružni salon fotografije Victoria (FIAP) (Tema: Street), Belghoria (Indija), 2016.
Pohvala – Međunarodni kružni salon fotografije Victoria (FIAP), Bohemia (Indija), 2016.
Pohvala – Međunarodni salon fotografije Bor (PSA), Bor (Srbija), 2016.
Pohvala – Međunarodni salon fotografije Adventure (PSA), Negotin (Srbija), 2016.
Brončana plaketa – Izložba umjetničke fotografije “Žena” (FK Color), Rijeka, 2016.
1. nagrada na natječaju “Budi IN…Budi GREEN” u organizaciji GKP Komunalac, Koprivnica, 2016.
2. nagrada – Salon fotografije “Minijature”, Beli Manastir, 2016.
2. nagrada – Izložba “Maškare i maškarani običaji u PGŽ”, Rijeka, 2016.
2. nagrada na izložbi fotografija na temu ekologije KD Ponikve, Krk, 2016.
2. nagrada na foto natječaju Turističke zajednice Općine Viškovo, Viškovo, 2016.
Pohvala – Foto natječaj “Minijatura 2016″, Zagreb, 2016.
Posebno priznanje (pohvala) – Izložba fotografija “Zvončar u fokusu”, Rukavac (Matulji), 2016.
Pohvala – Izložba umjetničke fotografije “1+1″ (FK Color), Rijeka, 2016.
Pohvala – Foto natječaj “Poklonimo se maslini” (FK Krk), Punat, 2016.
Pohvala – Karnevalski natječaj Fotokluba Krk, Krk, 2016.
Nagrada “Apoksiomen” za unapređenje kvalitete kulturnog stvaralaštva u PGŽ za 2015.g.
   
2015.
Zlatna PSA medalja – Međunarodni kružni salon fotografije (FIAP), New Delhi (Indija), 2015.
Zlatna PSA medalja – Međunarodni kružni salon fotografije (FIAP), Mumbai (Indija), 2015.
Zlatna medalja – Međunarodni kružni salon fotografije (FIAP), Rajamundry (Indija), 2015.
Srebrna medalja – Međunar. salon “Photo Motion 2015″ (Section: Moment), Prilep (Makedonija), 2015.
Srebrna medalja – Međunar. salon “Photo Motion 2015″ (Section: Street), Prilep (Makedonija), 2015.
Brončana FIAP medalja – Međunarodni salon fotografije “Gradac” (FIAP), Čačak (Srbija), 2015.
Brončana medalja – Međunar. FIAP kružni salon “ATM CIRCUIT” (Srbija-BIH-Crna Gora), Podgorica, 2015.
FIAP pohvala (FIAP HM) – Međunarodni FIAP salon fotografije, Španjolska, 2015.
FIAP pohvala (FIAP HM) – Međunarodni kružni salon fotografije (FIAP), Mumbai (Indija), 2015.
Pohvala – Međunarodni kružni salon fotografije (FIAP), New Delhi (Indija), 2015.
Pohvala – Međunarodni kružni salon fotografije (FIAP) (Tema: Monochrome), Hyderabad (Indija), 2015.
Pohvala – Međunarodni kružni salon fotografije (FIAP) (Tema: Color), Hyderabad (Indija), 2015.
Pohvala – Međunarodni FIAP kružni salon fotografije “ATM CIRCUIT” (Srbija-BIH-Crna Gora), Tuzla, 2015.
Pohvala – Međunarodni salon fotografije “Trains”, Kragujevac (Srbija), 2015.
Pohvala – Međunarodni salon fotografije “Balkan”, Bor (Srbija), 2015.
Pohvala – Foto natječaj “Minijatura 2015″, Zagreb, 2015.
1. nagrada – Foto natječaj Gradskog kazališta Jastrebarsko, Jastrebarsko, 2015.
Posebno priznanje za fotografiju – Međunarodni likovni natječaj “Mandrać”, Volosko, 2015.
1. nagrada – Međunarodna izložba fotografija “Čovjek i fotoaparat” (FK “Zagi foto”), Zagreb, 2015.
1. nagrada – Izložba fotografija “1+1″ (FK Color), Rijeka, 2015.
1. nagrada – Izložba fotografija “Zvončar u fokusu”, Rukavac (Matulji), 2015.
1. nagrada – Fotografski natječaj Wustenrot stambene štedionice, 2015.
2. nagrada – Međunarodna izložba “Kvarner”, Novi Sad (Srbija), 2015.
2. nagrada za pojedinačnu fotografiju – Izložba “Maškare i maškarani običaji u PGŽ”, Rijeka, 2015.
2. nagrada na foto natječaju Turističke zajednice Općine Viškovo, Viškovo, 2015.
3. nagrada za kolekciju – Izložba “Maškare i maškarani običaji u PGŽ” (FK Color), Rijeka, 2015.
Pohvala – Foto natječaj “Tourphoto 2015″, Koprivnica, 2015.
Pohvala – Izložba fotografija “Žena” (FK Color), Rijeka, 2015.
   
2014.
Brončana FIAP medalja – Međunarodni salon fotografije “Maska” (FIAP), Cerkno (Slovenija), 2014.
FIAP pohvala – Međunarodni salon fotografije “Maska” (FIAP), Cerkno (Slovenija), 2014.
1. nagrada za kolekciju – Izložba fotografija “Maškare i maškarani običaji u PGŽ” (FK Color), Rijeka, 2014.
1. nagrada za fotografiju – Međunarodni likovni natječaj “Mandrać”, Volosko, 2014.
1. mjesto u kategoriji Fotografija – Vela umjetnička delavnica, Kastav, 2014.
Srebrna plaketa (2. nagrada) – Izložba fotografija “Žena″ (FK Color), Rijeka, 2014.
3. nagrada – Međunarodna izložba “Kvarner”, Novi Sad (Srbija), 2014.
Priznanje na međunarodnom fotografskom natječaju na temu plastike, 2014.
Pohvala – Foto natječaj “Tourphoto 2014″, Đurđevac, 2014.
Pohvala – Izložba fotografija “1+1″ (FK Color), Rijeka, 2014.
Pohvala – Izložba fotografija “Od Gorja do Primorja” (FK Color), Rijeka, 2014.
Pohvala – Izložba fotografija “Maškare i maškarani običaji u PGŽ” (FK Color), Rijeka, 2014.
   
2013.
1. nagrada – Međunarodna izložba fotografija, Ilirska Bistrica, 2013.
1. nagrada – Međunarodni likovni natječaj “Mandrać”, Volosko, 2013.
3. nagrada – Salon crno-bijele fotografije – FK Color, Rijeka, 2013.
3. nagrada – Izložba fotografija “Od gorja do primorja”, Rijeka, 2013.
Novčana nagrada – natječaj Novog lista “Hrvatske sorte i pasmine” (uvrštenje u kalendar za 2014.)
Posebna diploma za najuspješnijeg autora na slobodnoj temi – Izložba fotografija, Ilirska Bistrica, 2013.
   
2012.
FIAP pohvala – Međunarodni salon fotografije “Streets” (FIAP), Kumanovo (Makedonija), 2012.
FIAP pohvala – Međunarodni salon fotografije “Lumen” (FIAP), Škofja Loka (Slovenija), 2012.
UPI pohvala – Međunarodni salon fotografije (FIAP), Čačak (Srbija), 2012.
2. nagrada – Salon fotografije “Minijature”, Beli Manastir, 2012.
Pohvala – Salon fotografije Vinkovci, 2012.
2. nagrada – Natječaj Hrvatski foto izazov, 2012.
Diploma – Salon fotografije PGŽ, Rijeka, 2012.
Pohvala – Godišnja izložba Fotokluba Rijeka, Rijeka, 2012.
Nagrada “Apoksiomen” za unapređenje kvalitete kulturnog stvaralaštva u PGŽ za 2011.g.
   
2011.
Zlatna medalja – Međunarodni salon fotografije (FIAP), Leskovac (Srbija), 2011.
Best Woman’s Portrait – Međunarodni salon fotografije “8 marzo” (FIAP), Italija, 2011.
3. nagrada – Fotografski natječaj “Urban photographer of the year”, 2011.
Brončana FIAP medalja – Međunarodni salon Sydney, Australija, 2011.
Brončana medalja – Međunarodni salon (FIAP), Malta, 2011.
Brončana medalja – Međunarodni salon Photo Focus (FIAP), Kumanovo (Makedonija), 2011.
ISF pohvala – Međunarodni salon fotografije “Rock” (FIAP), Zaječar (Srbija), 2011.
ISF pohvala – Međunarodni salon fotografije (FIAP), Kumanovo (Makedonija), 2011.
1. nagrada – Međunarodni salon fotografije, Đurđevac, 2011.
3. nagrada – Međunarodni salon, Beograd (Srbija), 2011.
1. nagrada za kolekciju – Salon fotografije, Čakovec, 2011.
Srebrna plaketa (2. nagrada) – Međunarodni salon fotografije “Otok i more”, Kukljica, 2011.
Srebrna plaketa (2. nagrada) – Izložba fotografija FK Color “Rijeka 1961-2011″, Rijeka, 2011.
1. nagrada – Fotografski natječaj WinDays 2011.
Specijalna diploma – Fotografski natječaj “Riblje oko PBF”, Pula, 2011.
Pohvala – Salon fotografije, Koprivnica, 2011.
Godišnja nagrada Hrvatskog fotosaveza za 2010.g.
Nagrada “Apoksiomen” za unapređenje kvalitete kulturnog stvaralaštva u PGŽ za 2010.g.
Diploma Umjetničkog savjeta FK Rijeka za izuzetnu izlagačku aktivnost u 2011.g.
   
2010.
Zlatna medalja – Međunarodni kružni salon (FIAP), Nizozemska, 2010.
Srebrna FIAP medalja – FIAP biennale (Irska), 2010.
Srebrna medalja – Međunarodni salon fotografije Quilmes (FIAP), Argentina, 2010.
Best Candid Photo – Međunarodni salon fotografije PAB (FIAP), Indija, 2010.
FIAP HM (pohvala) – Međunarodni salon fotografije (FIAP), Portorož, 2010.
PSA pohvala – Međunarodni salon fotografije Aqueducte (FIAP), Španjolska, 2010.
PSA pohvala – Međunarodni salon fotografije Swansea (FIAP), Wales, 2010.
Pohvala – Međunarodni salon fotografije (FIAP), Bristol (Engleska), 2010.
Pohvala – Međunarodni kružni salon GBSPC (FIAP), Engleska, 2010.
Pohvala – Međunarodni salon Man and work (FIAP), Bor (Srbija), 2010.
3. nagrada – Međunarodni salon fotografije, Đurđevac, 2010.
2. nagrada – Salon fotografije, Beli Manastir, 2010.
Diploma – Međuklupska izložba fotografije FK Color, Rijeka, 2010.
Godišnja nagrada Hrvatskog fotosaveza za 2009.g.
Nagrada “Apoksiomen” za unapređenje kvalitete kulturnog stvaralaštva u PGŽ za 2009.g.
Godišnja nagrada Zajednice tehničke kulture Rijeka za 2010.g.
Diploma Umjetničkog savjeta FK Rijeka za izlagačku aktivnost u 2010.g.
   
2009.
Zlatna FIAP medalja – Međunarodni salon fotografije Algarve (Portugal), 2009.
Srebrna plaketa FK Osijek – Međunarodni salon fotografije (FIAP), Osijek, 2009.
Brončana ISF medalja – Međunarodni salon fotografije (FIAP), Bor, 2009.
FIAP HM (pohvala) – Međunarodni salon fotografije (FIAP), Andora, 2009.
FIAP HM (pohvala) – Međunarodni salon fotografije (FIAP), Kočevje, 2009.
PSA pohvala – Međunarodni salon fotografije (PSA), Mississippi (SAD), 2009.
PSA pohvala – Međunarodni salon fotografije “Dete” (FIAP), Zaječar, 2009.
NCPF pohvala – Međunarodni salon (FIAP), Northern Counties (Eng),2009.
Brončana medalja (Obitelj) – Salon fotografije, Koprivnica, 2009.
Brončana medalja (Dijete) – Salon fotografije, Koprivnica, 2009.
1. nagrada – Međunarodni salon fotografije, Škofja Loka, 2009.
1. nagrada – Izložba fotografija “Splitsko stanje uma”, Split, 2009.
Pohvala – Izložba likovnog stvaralaštva Pro futura, Poreč, 2009.
Pohvala (Obitelj) – Salon fotografije, Koprivnica, 2009.
Diploma Umjetničkog savjeta FK Rijeka za izlagačku aktivnost u 2009.g.
   
2008.
Brončana plaketa – Međunarodna izložba fotografije, Cerkno, 2008.
Brončana medalja – Salon fotografije, Koprivnica, 2008.
2. nagrada – Izložba FK Rijeka “Nedjelja u Rijeci”, Rijeka, 2008.
Priznanje Zajednice tehničke kulture Rijeka, Rijeka, 2008.
   
2007.
1. nagrada – Međunarodni salon fotografije, Sežana, 2007.
3. nagrada (crno-bijela) – Međunarodna izložba fotog. “More”, Rijeka, 2007.
3. nagrada (kolor) – Međunarodna izložba fotografije “More”, Rijeka, 2007.
Pohvala – Međunarodni salon fotografije “Dete”, Zaječar, 2007.
Diploma – Međunarodni salon fotografije, Kukljica, 2007.
   
2006.
1. nagrada – Međunarodna izložba fotografije “More”, Rijeka, 2006.
2. nagrada – Izložba “Riječki karneval”, Rijeka, 2006.
2. nagrada – Međunarodna izložba fotografije “More”, Rijeka, 2006.
2. nagrada – Izložba KUD Baklje (INA), Rijeka, 2006.
   
2005.
3. nagrada – Međunarodni salon fotografije, Đurđevac 2005.